is een klein bureau voor tekstschrijven, redactiewerk, ontwikkelen van leermiddelen en toetsing. Gezondheidszorg & onderwijs zijn specialiteiten. Ook andere thema's neemt Van Halem Schrijfwerk onder handen. Een frisse blik van een buitenstaander geeft vaak een nieuwe kijk op een tekst met als resultaat zinvolle adviezen en suggesties voor tekstuele veranderingen. Kortom helder en leesbaar.

Lekker Belangrijk - Leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren

2e druk 2017 - N. van Halem (red.)

Het boek Lekker belangrijk start met een algemene inleiding over gezondheid en ziekte, hoe de preventieve gezondheidszorg in Nederland werkt en wat gezondheidsbevordering is. Belangrijke leefstijlthema's worden besproken: voeding, seksuele relationele vorming, middelengebruik en omgaan met geld. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor communicatie met jongeren.

Hygiëne en infectiepreventie begint bij jezelf

2013 - Van Halem et al.

Dit handige naslagwerk is geschreven voor alle zorgverleners en dienstverleners (in opleiding) die in hun werk omgaan met patiënten en cliënten, in het bijzonder met medisch risicovolle groepen als baby's, kinderen, zwangeren en kwetsbare ouderen. Het boek behandelt zowel theoretische aspecten van hygiëne als veel voorkomende infecties en biedt daarnaast praktische handreikingen: wat moet ik doen als...

Planmatig zorg verlenen

2014 - Van Halem et al.

In elke sector van zorg en welzijn wordt planmatig gewerkt. Het accent in dit boek ligt op de sectoren verpleeghuis, verzorgingshuis en thuiszorg (VVT) en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (de gehandicaptensector).

Zie ook de recensie in de Zorgleefplanwijzer

Medicatieveiligheid

2014 - Van Halem et al.

In dit boek komen alle aspecten van medicatie aan bod: wat is de werking van een medicijn, welke bijwerkingen zijn er, hoe wordt het toegediend, waar moet je als verpleegkundige en verzorgende op letten en hoe ziet een veilig medicatieproces eruit vanuit de richtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen'?

Handboek studievaardigheden voor het HBO

2013 - Van Halem et al.

In Handboek studievaardigheden voor het hbo staan 74 verschillende leeractiviteiten opgenomen met de daarbij horende werkwijze. Hoe bereid je een project, presentatie, tentamen of een stage voor? Hoe geef je constructieve feedback? Iedere activiteit is uitgewerkt naar inhoud, met een doel en stappenplan.

Zakboek Ziekten

2013 - Van Halem et al.

Dit zakboek Ziekten is bedoeld als naslagwerk voor een grote groep zorg- en hulpverleners met of zonder medische achtergrond (groepsleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg of kinderopvang, maatschappelijk werkers, of leraren en jeugdzorgwerkers). Dit zakboek kan ook zijn nut bewijzen bij studenten in opleiding of bij professionals bij wie de medische kennis weggezakt is.