is een klein bureau voor tekstschrijven, redactiewerk, ontwikkelen van leermiddelen en toetsing. Gezondheidszorg & onderwijs zijn specialiteiten. Ook andere thema's neemt Van Halem Schrijfwerk onder handen. Een frisse blik van een buitenstaander geeft vaak een nieuwe kijk op een tekst met als resultaat zinvolle adviezen en suggesties voor tekstuele veranderingen. Kortom helder en leesbaar.

Redigeren Tekstschrijven Ontwikkelen toetsen en leermiddelen Fotografie

Het is verstandig om een tekst voordat deze de deur uitgaat nog eens goed te bekijken op leesbaarheid en juist Nederlands. Sluit de tekst goed aan bij uw doelstellingen en de doelgroep die u wilt bereiken? Klopt uw tekst qua grammatica, spelling en interpunctie?

Een ‘buitenstaander’ heeft meer oog voor de blinde vlekken van een andere schrijver. Of het nu gaat om een tekst in een kleine of grote oplage, een gedrukte of een webtekst: een corrrecte en helder leesbare tekst oogt nu eenmaal een stuk profes- sioneler.

Voorbeelden van teksten die Van Halem Schrijfwerk voor u onder handen neemt zijn persberichten, zakelijke teksten, nieuwsbrieven, brochures, folders, handleidingen, kwaliteitszorgver- slagen, jaarverslagen, artikelen voor tijdschriften, verslagen van vergaderingen en evenementen, subsidie-aanvragen, offertes etcetera.

Redigeren wil zeggen aanpassingen aanbrengen aan een tekst die ondanks de juiste ingrediënten niet lekker loopt.

Stappen:

 1. Verbeteren van de grammatica, spelling en interpunctie
 2. Herformuleren van zinnen
 3. Aanbrengen van een heldere structuur
 4. Schrappen en/of aanvullen van tekst ter verduidelijking

U kunt denken aan de volgende teksten:

 • persberichten
 • zakelijke teksten
 • nieuwsbrieven
 • brochures
 • folders
 • handleidingen
 • subsidie-aanvragen
 • offertes
 • artikelen voor tijdschriften
  of nieuwsbrieven
 • verslagen van vergaderingen
  en evenementen

Ontwikkelen van leermiddelen voor Onderwijs & Gezondheidszorg: leermiddelen voor competentiegericht onderwijs en toetsen of adviezen hierover.

Ook begeleid ik nieuwe auteurs die een goed idee hebben voor een titel en een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de uitwerking.

Een sterke tekst kan versterkt worden door een goed beeld. Door mijn contacten in zorg en onderwijs heb ik diverse ingangen om bij teksten actuele foto's te maken. Ook heb ik een groot aantal foto's in stock die als sfeerbeeld, symbool of metafoor een tekst kunnen verlevendigen.